CU skinne bearbeiding

Vi utfører bearbeiding av kobberskinner i alle størrelser. Hulltaging, knekking, restaurering.

Med mobilt knekkeutstyr, kan vi tilby ombygging av tavler, skinnepakker og trafo tilkoblinger on site.

Vi bruker Elektrolytisk kobber type ETP/CW004A.